JetSki Suolahti Oy:n Vuokrausehdot

 

Ehdot on tehty sekä asiakkaan että JetSki Oy:n oikeuksien ja vastuiden selventämiseksi.

Laitteet luovutetaan polttoainesäiliöt täynnä, sovitussa ajassa ja sovitussa paikassa. Polttoainesäiliö vajaana palautettaessa tankkaamisesta laskutetaan 3€/l. Luovutus tai palautus yli 2 tuntia myöhässä oikeuttaa hyvitykseen joka lasketaan kyseisen vuokra-ajan tuntivuokraa vastaavaksi.

Vastaanottaessaan vuokrauskohteen asiakas on tarkastanut sen ja hyväksyy sen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Mahdolliset vesijetin olemassa olevat vauriot on käyty läpi vuokraajan kanssa ennen luovutusta.

Vuokraaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Laitteen vieminen sovitun vesialueen ulkopuolelle on ehdottomasti kielletty. Rantaan ajaminen ja kaikenlainen pohjakosketus on ehdottomasti kielletty!

Vuokrakohde tarkistetaan palautuksen yhteydessä ja jos uusia vaurioita havaitaan, on asiakas velvollinen korvaamaan ne tämän sopimuksen nojalla. Mikäli vuokraaja laiminlyö tarkistuksen tai tarkistuksen suoritettuaan laiminlyö vauriosta ilmoittamisen vuokraamolle, oletetaan vaurion syntyneen vuokra-aikana. Mikäli vuokraaja ei palauta laitetta sovittuun paikkaan, vastaa vuokraaja kustannuksista jotka aiheutuvat ajoneuvon noutamisesta, siirrosta ja muista mahdollisen viivästymisen aiheuttamista kuluista.

Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä vuokraamolle vesijettiä koskevasta vahingosta, viasta, vesijetissä ilmenneestä virheestä tai varkaudesta. Varkaustapauksissa asiakas on velvollinen tekemään poliisille rikosilmoituksen.

Jos laitteelle on aiheutunut vahinkoa joka on seurausta asiakkaan, hänen perheenjäsenensä, vieraansa tai muun sellaisen henkilön, jolle asiakas on vesijetin luovuttanut, tahallisuudesta, huolimattomuudesta tai varomattomuudesta, laitteen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, laitteen käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen, kilpailutoimintaan tai muuhun sopimuksen vastaiseen toimintaan, vastaa asiakas vahingosta täysimääräisesti mukaan lukien laitteen seisontapäiviltä aiheutuneesta vuokratulojen menetyksestä.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vesijetille tai veneelle sekä niiden varusteille aiheutuneet vahingot sekä kadonneet osat ja varusteet.

Peruuttamisesta tulee ilmoittaa 7 vrk ennen vuokrauksen ajankohtaa. Mikäli ilmoitusta peruuttamisesta ei ole tehty tämän ajan puitteissa on vuokraamolla oikeus periä puolet sovitusta vuokrahinnasta.

Jos ajoneuvossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika, joka ei johdu vuokraajan huolimattomuudesta, vuokraaja voi vaatia virheen korjaamista. Jos ajoneuvon kunnosta johtuva virhe on olennainen, voi vuokraaja vaatia sopimuksen purkua. Vuokraajalla on oikeus vaatia korjausajalta vuokran alennusta, kun korjausaika on kestänyt yhtäjaksoisesti yli 8 tuntia.

Vuokraamo ei vastaa ajoneuvon virheen johdosta aiheutuneista välillisistä vahingoista. Vuokraamon vastuun enimmäismäärä on vuokra-ajan vuokraa vastaava määrä. Mikäli vuokraaja laiminlyö viivytyksettä ilmoittaa havaitsemastaan virheestä, ei vuokraamo vastaa tämän jälkeen syntyneistä vahingoista.

Vuokrahinnat sisältävät oikeuden käyttää laitetta ja pelastusliivejä. Vuokra maksetaan kokonaisuudessaan ennen vuokra-ajan alkamista.

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi, asian ratkaisee vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.

 

Takaisin

Tämä sivusto käyttää evästeitä, jotta voit käyttää sivustoamme parhaalla mahdollisella tavallla.